Αγγλικα

Η X-Write είναι η μοναδική εταιρία του τύπου της στην Κύπρο που μπορεί να σας βοηθήσει με την αντιγραφή και αναπαραγωγή CD και DVD.

Αντιγραφή

Η αντιγραφή των CDs ή DVDs, είναι μια διαδικασία που γίνεται χρησιμοποιώντας κενούς ψηφιακούς δίσκους και εγγραφέα δίσκων. Οι πληροφορίες εξάγονται από τον κύριο ψηφιακό δίσκο και έπειτα η εγγραφή τους γίνεται σε κενούς δίσκους. Η αντιγραφή είναι συνηθώς χρήσιμη για μικρά έργα που απαιτούν γρήγορο χρόνο παραγωγής.

Αναπαραγωγή

Στην αναπαραγωγή γίνετε η χρήση ενός Κύριου Δίσκου Γυαλιού (Glass Master), ο οποίος χρησιμοποιείτε για να τυπωθούν τα δεδομένα πάνω σε κενό δίσκο, CD ή DVD. Η ποιότητα των δεδομένων στον Κύριο Δίσκο Γυαλιού είναι αυτή που καθορίζει τη ποιότητα της αναπαραγωγής. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται καλύτερα όταν απαιτείται μεγάλη ποσότητα δίσκων. Ο χρόνος παραγωγής είναι ελάχιστα μεγαλύτερος, αλλά το κόστος για κάθε δίσκο είναι συνηθώς πιο χαμηλό σε σύγκριση με αυτό της αντιγραφής.

Συσκευασία CD / DVD

Η X-Write μπορεί να σας βοηθήσει στον σχεδιασμό και την επιλογή της συσκευασίας ή των καλυμμάτων των CD ή DVD, που ταιριάζουν καλυτέρα στην εικόνα της εμπορικής σας επωνυμίας. Αυτό περιλαμβάνει συσκευασίες για CD ήχου, βίντεο DVD ή Παιχνιδιών/Προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οποίες και να είναι οι ανάγκες σας, η X-Write σας εξασφαλίζει την προστασία της ακεραιότητας της εμπορικής σας επωνυμίας με το να παράγει με συνέπια υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένα προϊόντα.

Show Comments